1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website nhansamviethan.com thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân.

Chính Sách này mô tả cách Nhân sâm Việt Hàn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Nhân sâm Việt Hàn (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Nhân sâm Việt Hàn được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Nhân sâm Việt Hàn.

2. Quy định cụ thể

2.1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại Nhân sâm Việt Hàn, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch

– Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Nhân sâm Việt Hàn không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
– Khách Hàng đồng ý cho Nhân sâm Việt Hàn ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Nhân sâm Việt Hàn; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Nhân sâm Việt Hàn cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”).

2.2. Phạm vi sử dụng thông tin

– Nhân sâm Việt Hàn có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để;
– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Nhân sâm Việt Hàn;
– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Nhân sâm Việt Hàn, các website khác của Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân, hoặc ngược lại;
– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Nhân sâm Việt Hàn;
– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Nhân sâm Việt Hàn đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Nhân sâm Việt Hàn.

– Nhân sâm Việt Hàn có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Nhân sâm Việt Hàn cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Nhân sâm Việt Hàn. Khi thu thập dữ liệu, Nhân sâm Việt Hàn thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

– Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ(số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Nhân sâm Việt Hàn. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Nhân sâm Việt Hàn.
– Nhân sâm Việt Hàn không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Nhân sâm Việt Hàn.
– Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Bạn để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Chúng Tôi lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Bạn đóng tài khoản trên Nhân sâm Việt Hàn. Sau khi thời hạn này kết thúc, Chúng Tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

– Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Nhân sâm Việt Hàn, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Nhân sâm Việt Hàn, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân

200 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

0907277779

2.5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.

2.6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Nhân sâm Việt Hàn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để nhân sâm Việt Hàn cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
– Ngoài các trường hợp nêu trên, Nhân sâm Việt Hàn sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Nhân sâm Việt Hàn cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.