CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA NHÂN SÂM VIỆT HÀN

1. Mục đích áp dụng

an toàn thông tin

An Toàn Thông Tin

Chính sách bảo mật thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân.

Phương thức hoạt động

Phương Thức Hoạt Động

Chính Sách này mô tả cách Nhân sâm Việt Hàn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Nhân sâm Việt Hàn (“Khách Hàng”).

điều kiện tuân thủ

Điều Kiện Tuân Thủ

Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Nhân sâm Việt Hàn được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

hiệu lực sửa đổi

Hiệu Lực Sửa Đổi

Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Nhân sâm Việt Hàn.

2 Quy định cụ thể

2.1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Yêu Cầu Thông Tin

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại Nhân sâm Việt Hàn, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch

Trách Nhiệm Khách Hàng

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Nhân sâm Việt Hàn không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Thu Thập Thông Tin

Khách Hàng đồng ý cho Nhân sâm Việt Hàn ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Nhân sâm Việt Hàn; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Nhân sâm Việt Hàn cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”).

2.2. Phạm vi sử dụng thông tin

     ✓ Nhân sâm Việt Hàn có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để;

     ✓ Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Nhân sâm Việt Hàn;

     ✓ Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Nhân sâm Việt Hàn, các website khác của Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân, hoặc ngược lại;

     ✓ Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Nhân sâm Việt Hàn;

     ✓ Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.2. Thời gian lưu trữ thông tin

2.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân

200 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

0907277779

2.5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.

2.6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

an toàn thông tin

Bảo Mật Thông Tin

Nhân sâm Việt Hàn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để nhân sâm Việt Hàn cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

ngoại lệ

Trường Hợp Ngoại Lệ

Ngoài các trường hợp nêu trên, Nhân sâm Việt Hàn sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Nhân sâm Việt Hàn cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.