CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ – ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TẠI NHÂN SÂM VIỆT HÀN

Chính sách Đổi trả sản phẩm của “nhân sâm Việt Hàn” quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi trả cho khách hàng.

1. Lý do chấp nhận đổi trả

Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.

Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).

Sản phẩm hàng hóa không đúng số serial/IMEI (đối với sản phẩm điện tử, điện thoại), kích cỡ không phù hợp (đối với sản phẩm thời trang).

Sản phẩm/voucher/giấy chứng nhận đã hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.

Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng.

2. Yêu cầu cho sản phẩm đổi trả

2.1. Điều kiện đổi trả

điều kiện đổi trả

Sản phẩm không nằm trong danh sách thuộc danh mục hạn chế đổi trả của “Nhân sâm Việt Hàn”

Khách hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại “Nhân sâm Việt Hàn” (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, …) và điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu đổi trả theo mẫu của “nhân sâm Việt Hàn” (gửi kèm theo đơn hàng).

hạn chế

Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc không có dữ liệu (trường hợp sản phẩm có thiết bị lưu trữ).

2.2. Thời gian áp dụng đổi trả

Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ trên website của “nhân sâm Việt Hàn” khách hàng có thời hạn 03 ngày để gửi yêu cầu đổi trả đối với sản phẩm . Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:

Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.

Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên “nhân sâm Việt Hàn” tiếp nhận sản phẩm đổi trả từ khách hàng.

2.3. Chi phí đổi trả

nhà cung cấp

Lỗi Từ Nhà Cung Cấp


Đối với các sản phẩm/voucher/GCN đổi lại do lỗi của “nhân sâm Việt Hàn” hoặc NCC, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và được giao hàng miễn phí tới địa điểm ghi trên phiếu yêu cầu đổi trả.

thực trạng hiện tại

Lỗi Từ Khách Hàng


Đối với các sản phẩm/voucher/GCN trả lại do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, trừ trường hợp bài giới thiệu sản phẩm/voucher/GCN quy định áp dụng phí đổi trả, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và sẽ phải trả phí vận chuyển theo chính sách giao vận của “nhân sâm Việt Hàn” nếu muốn được gửi hàng/voucher/GCN mới đến địa chỉ yêu cầu.

3. Quy định hoàn tiền

điều kiện tuân thủ

Nguyên Tắc Hoàn Tiền


Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng.
Hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode: trong các trường hợp đặc biệt được “nhân sâm Việt Hàn” chấp nhận hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode, “nhân sâm Việt Hàn” sẽ không hoàn lại khoản giá trị Giftcode khách hàng đã sử dụng mà chỉ hoàn lại khoản tiền khách hàng thực tế bỏ ra khi mua hàng.

phương thức hoàn tiền

Phương Thức Hoàn Tiền


Các phương thức hoàn tiền bao gồm:

Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng.
Hoàn tiền mặt tại trung tâm đổi trả của “nhân sâm Việt Hàn”

Thời Gian Xử Lý


“Nhân sâm Việt Hàn” sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi “nhân sâm Việt Hàn” nhận lại sản phẩm.
Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục II, “nhân sâm Việt Hàn” sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng trong thời gian từ 05-07 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu đổi trả được chấp nhận.